ทะเลบัวแดง เที่ยวสังคม เมืองเชียงคาน ชมฟูจิเมืองไทย ข้ามโขงเบิงลาว เมืองสานะคาม

ราคาทัวร์ : เริ่มต้น 6,500.-

วันที่ : ตรุษจีน 19 - 22 เมษายน 2558
ชมทะเลบัวแดง เที่ยวอำเภอสังคม ชมความงามของฟูจิเมืองไทย เที่ยวสปป.ลาว ไหว้พระใหญ่ผาหด เดินเล่นชิวชิวที่ถนนคนเดินเชียงคาน

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-NE4

ชมทะเลบัวแดง เที่ยวอำเภอสังคม ชมความงามของฟูจิเมืองไทย บนภูป่าเปาะแบบ 360 องศา เที่ยวฝั่งสปป.ลาว ไหว้พระใหญ่ผาหด เดินเล่นชิวชิวที่ถนนคนเดินเชียงคาน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมการตักบาตรข้าวเหนียว

เดินทาง  ตรุษจีน 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 

 

รายละเอียดการเดินทาง    

วันแรก                   กรุงเทพฯ – อุดรธานี

21.00 น.              คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ โดยมีทีมงาน คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ออกเดินทางโดยรถตู้VIP ปรับอากาศ สู่ จ.อุดรธานี พร้อมบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง               อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – วัดพระธาตุบังพวน – วัดผาตากเสื้อ – อ.สังคม

06.00 น.              นำท่านเข้าโรงแรม (DAY USE) และบริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

08.00 น.               ออกเดินทางสู่บ้านเดียม อำเภอกุมภวาปี นำท่านลงเรือชมทะเลบัวแดงอันกว้างใหญ่ไพศาลดอกบัวแดงจะบานสะพรั่งในช่วงเช้าตรู่จนถึงเที่ยงวันบานเต็มท้องน้ำสุดลูกหูลูกตา พร้อมกับถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ทะเลบัวแดง

ทะเลบัวแดง

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ.ร้านอาหาร

13.00 น.               นำทานเดินทางสู่วัดพระธาตุบังพวน ไหว้พระธาตุบังพวนพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ชมสัตตมหาสถานโบราณครบ 7 สิ่ง หนึ่งในเดียวในโลก

IMG_2608

14.30 น.               นำท่านเดินทางสู่วัดผาตากเสื้อ ซึ่งเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงาม มองจากผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยลาว ช่วงฤดูหนาวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับเกร็ดพญานาคริมโขง ที่สะท้อนแสงอาทิตย์ได้อย่างสวยงามมาก เดิมชื่อวัดถ้ำพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมบริเวณถ้ำพระและได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 วัดผาตากเสื้อเป็นวัดปฏิบัติธรรม ต่อมาได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

IMG_2678

17.00 น.              นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า สัมผัสความสวยงามของบรรยากาศริมน้ำโขง ของ “ อ.สังคม” ที่มีมนต์เสน่ห์และเงียบสงบ จึงได้ชื่อว่า “เชียงคาน 2”  รับประทานอาหารเย็น(3) ร้านอาหาร หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

IMG_2624

วันที่สาม              วัดป่าภูก้อน – พระพุทธบาทบนภูควายเงิน – เชียงคาน – สปป.ลาว เมืองสานะคาม

06.00 น.               อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์ และบรรยากาศอันเงียบสงบของ อ.สังคม

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า(4) หลังอาหาร เก็บสัมภาระออกเดินทางออกเดินทางสู่ อ.เชียงคาน

08.00น.               พาท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี่ ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย

IMG_2643

11.00 น.               นำท่านสักการะ รอยพระพุทธบาทบนภูควายเงิน  โบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง ในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถือเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมานานแต่อดีตซึ่งในครั้งเก่าก่อนเชื่อกันว่าใครก็ตามที่จะมาถึงวัดพระพุทธบาทภูควายเงินได้ต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาจริงๆ เท่านั้น พร้อมกับให้อาหารกระต่าย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก

12.00น.               รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ

14.00 น.               นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ล่องเรือข้ามฝั่งสู่ สปป.ลาว เมืองสานะคาม พาทุกท่านนั่งรถสกายแล็ป ชมวิถีชีวิตของชาวเมืองสานะคาม พาทุกท่านไหว้พระ  ณ วัดแสนไชยะมงคล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2467 วัดแห่งนี้ไม่เพียงเก่าแก่ด้วยการเวลา แต่ยังทรงคุณค่าด้วยจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ ที่โดดเด่นด้วยภาพเล่าเรื่องสิบชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ ก่อนเสวยชาติเป็นพระพุทธเจ้า จากนั้นพาทุกท่านมายังวัดพระใหญ่ผาหด ที่วัดนี้จะมีผาหินสีดำที่อยู่ติดกับหลังพระพุทธรูปองค์โต ว่ากันว่าแต่ก่อนนั้นสูงจรดหลังคาโบสถ์ แต่อยู่มาวันหนึ่งมันก็หดลงไปอย่างไม่ทราบสาเหตุ จนเกิดช่องว่างระหว่างหินสีดำ และหลังคาประมาณ 2 คืบ วัดนี้จึงได้ชื่อว่า พระใหญ่ผาหดนับแต่นั้นมา จากนั้นพาทุกท่านชมและช้อปปิ้งสินค้าต่างๆที่ตลาดสานะคาม อาทิพืชผัก ผลไม้ ของเล่น เสื้อผ้า ฯลฯ สมควรแก่เวลาพาทุกท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งเมืองเชียงคาน

พระใหญ่ผาหด

พระใหญ่ผาหด

17.00 น.               นำท่าน เข้าสู่ที่พัก เรือนรักริมโขง, ชมโขง, บ้านกนกกานต์ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.               รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร อิสระในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย กับ ร้านค้าสุด Hip เช่น ร้านสะบายดีเชียงคาน ไอเดียดีดี สองผัวเมีย ภูฝ้าย เพลินเพลิน กาแฟ๙เจริญ ร้านกระป๋อง Under+Over รักเลย ลมรำเพย คิดถึง ณ เชียงคาน ใช่เลย

ถนนคนเดิน

ถนนคนเดิน

วันที่สี่                    เชียงคาน – ภูป่าเปราะ – กรุงเทพฯ

05.30 น.               อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิ่มบุญกับการใส่บาตรที่ตลาดเช้าเชียงคาน เชิญทุกท่านกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดศรีคุณเมือง วัดเก่าแก่ที่ผสมผสานงานศิลปะล้านนาและล้านช้างได้อย่างสวยงามรับประทานอาหารเช้า (7) แบบพื้นเมือง

ตักบาตรข้าวเหนียว

ตักบาตรข้าวเหนียว

08.30 น.               ออกเดินทางสู่ภูป่าเปราะ พาทุกท่านนั่งรถอีแต๊ก ขึ้นภูป่าเปาะ ชมวิวธรรมชาติอันสวยงามงามแบบ 360 องศา ท่านสามารถมองเห็นภูหอ ที่ว่ากันว่ามีลักษณะคล้ายภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น  จนทำให้ใครต่อใครขนานนามว่าเป็นฟูจิเมืองเลย

ฟูจิเมืองเลย

ฟูจิเมืองเลย

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน (8)  ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.00 น.               ระหว่างทางแวะให้ท่านเลือกซื้อของฝาก และรับประทานอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางต่อ

21.00 น.               เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*************************

หมายเหตุ                โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 อัตราค่าบริการ            

วันที่ ผู้ใหญ่ เด็ก 3-10 ปี มีเตียง เด็ก 3-10 ปี ไม่มีเตียง พักเดี่ยว
ตรุษจีน 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 6,500 6,000 5,500 1,200

โปรดเตรียมบัตรประชาชนไปด้วยเพื่อทำเอกสารข้าม สปป.ลาว

อัตราค่าบริการนี้รวม     - ค่าที่พักตามรายการ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)               – ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าอาหาร (9 มื้อ) ตามรายการ                                     – ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ                                                                                             – ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง                                                     – ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานดูแลตลอดรายการ                                                                           – ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท                         – ค่าธรรมเนียมข้าม สปป.ลาว

    อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม        – ค่าตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า (ชุดละ 50 บาท)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ , ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง  - มัดจำ 2,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>