ปาย อ่างขาง

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
สัมผัสอากาศหนาว เส้นทางยอดนิยม ปาย ห้วยน้ำดัง อ่างขาง เที่ยวเมืองปาย ชมทัศนียภาพแสงแรกยามเช้า ทะเลหมอกที่รายล้อมเทือกเขาสูงต่ำ บนดอยอ่างขาง ที่ที่งดงามแห่งหนึ่งของเมืองไทย

รายละเอียดไฮไลท์: PBD-N9

สัมผัสอากาศหนาว เส้นทางยอดนิยม  ปาย ห้วยน้ำดัง อ่างขาง สัมผัสอากาศเย็นสบายหน้าหนาวของภาคเหนือ เที่ยวเมืองปาย สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักเดินทาง เมืองเล็กๆปกคลุมด้วยสายหมอก ละอองน้ำจางๆ ยามเช้า บรรยากาศอันเงียบสงบ และชมทัศนียภาพแสงแรกยามเช้า ทะเลหมอกที่รายล้อมเทือกเขาสูงต่ำ บนดอยอ่างขาง ที่ที่งดงามแห่งหนึ่งของเมืองไทย

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                   กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

19.00 น.               คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายหน้าบริษัทพับบลิคฮอลิเดย์ โดยมีทีมงาน คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ .เชียงใหม่  ระหว่างทางทีมงานบริการเครื่องดื่มของว่างและสนุกสนานกับทีมงานมัคุเทศก์ที่รู้ใจท่านได้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย(บนรถ)

วันที่สอง               เชียงใหม่ – สะพานปาย – หมู่บ้านสันติชล – วัดพระธาตุแม่เย็น                                                           

06.00 น.               ถึง จ.เชียงใหม่ นำท่านทำธุรกิจส่วนตัวยามเช้าและรับประทานอาหารเช้า(1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.               เปลี่ยนขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อ.ปาย(เฉพาะเดินทางช่วงปีใหม่)

10.00 น.               นำชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์” ซึ่งเป็นที่นิยมถ่ายภาพและมองเห็นวิวแม่น้ำปาย

สะพานปาย

สะพานปาย

12.00 น.               ถึง อ.ปายนำท่าน รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหารไชบาน่าปายหลังอาหารให้ท่านชม COFFEE IN LOVE จุดชมวิวและถ่ายภาพยอดฮิตของเมืองปาย

14.00 น.               กราบหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดที่ วัดน้ำฮู

15.00 น.               นำท่านชมความเป็นอยู่และชิมชาของชาวจีนฮ้อ หมู่บ้านสันติชล ที่อพยพเข้ามาอยู่ในสมัยที่เจียงไคเช็คแพ้แด่เหมาเจอตุ๋ง

หมู่บ้านสันติชล

หมู่บ้านสันติชล

16.00 น.               กราบสักการะองค์พระธาตุแม่เย็น เป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยใดไม่ปรากฏ ตั้งอยู่บนเนินสูงและเมื่อขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุแม่เย็น จะมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปาย

17.00 น.               นำท่านเข้าที่พัก ปายเอราวัณ รีสอร์ท หรือ เทียบเท่ารับประทานอาหารเย็น(3) ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้นให้ท่านได้เดิน สัมผัสกับเมืองปายยามค่ำคืน ที่สุดแสนโรแมนติกบนถนนคนเดิน ได้เวลากลับเข้าที่พักๆผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม               ปาย ห้วยน้ำดัง เชียงดาว – ดอยอ่างขาง                                                                                          

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า(4) หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

09.00 น.               นำท่านเดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง ชมความงดงามทะเลหมอกที่ลอยล่องอยู่ในทะเลแห่งขุนเขาและชมไอหมอกที่เกาะอยู่บนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.เชียงดาว

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

15.00 น.               เดินทางถึง ดอยอ่างขาง เข้าที่พักบนดอยอ่างขางเดินเล่นเที่ยวชมตลาดแม้วตลาดชาวเขาบนดอยอ่างขาง ชิมชาสัมผัสวิถีชีวิต ของชาวเขาบนดอยอ่างขาง เที่ยวชมสถานีเกษตรที่สูงโครงการหลวงดอยอ่างขาง เป็นสถานีเกษตรที่ทดลองปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาวนานา ชนิด อาทิ ดอกกุหลาบสวิส ต้นบ๊วย ต้นท้อ ต้นกีวี รวมถึงการตกแต่งสวนของพืชพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆๆอาทิ แยกเป็น สวนบอนไซ สวนแปดสิบปี สวนกำล่ำสี สวนดอกไม้หายาก เป็นต้น รวมถึงชิมกาแฟสดดอยอ่างขางอมรสชาติอร่อย ซื้อของฝาก และ ที่ระลึกจากโครงการหลวงดอยอ่างขางเดินทางจากดอยอ่างขาง

อ่างขาง

อ่างขาง

18.00 น.               รับประทานอาหารเย็น(6) ณ ร้านอาหารบนดอยอ่างขางหลังอาหารเข้าที่พัก อ่างขางวิลล่า พักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศสบายๆกับดาวเต็มฟ้าที่หาไม่ได้จากในเมือง

วันที่สี่                    ดอยอ่างขาง วัดบ้านเด่น  – เขื่อนแม่งัด –ม่อนแจ่ม –  เชียงใหม่                                             

05.00 น.               อรุณสวัสดิ์กับบรรยากาศที่หนาวเย็นออกเดินทางนำชมทัศนียภาพแสงแรกยามเช้า ทะเลหมอกที่รายล้อมเทือกเขาสูงต่ำ ที่ที่งดงามแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่จุด ชมวิวบ้านขอบด้ง

บ้านขอบด้ง

บ้านขอบด้ง

08.00 น.                รับประทานอาหารเช้า(7) บนดอยอ่างขาง หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

11.00 น.                   นำชมวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อวัด “หริบุญเรือง” เป็นวัดสวยที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะล้านนา ชมความสวยงามที่แฝงไว้ด้วยคติธรรม เป็นการชักนำชาวโลกยุคนี้ให้ใกล้ชิดศาสนาและซึมซับในคำสอนขององค์พุทธศาสดา พร้อมๆไปกับการเที่ยวชมพุทธสถานแห่งนี้ และยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี

วัดบ้านเด่น

วัดบ้านเด่น

12.00 น.               ถึงเขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชล รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทาง

14.00 น.               ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขาและเมฆหมอก สัมผัสความหนาวเย็น ณ.ดอยม่อนแจ่ม  

บนสันเขาในระดับความสูงประมาณ 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล สถานที่ถ่ายทำละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง

ถ่ายรูปจุดชมวิวยอดฮิตแบบพานอราม่า 360องศาที่มีความสวยงามของธรรมชาติที่ลงตัว

16.00 น.               นำท่านเยี่ยมชม สวนเอเดน พร้อมเลือกซื้อผลไม้สดจากไร่

18.00 น.               รับประทานอาหารเย็น(9) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า                   เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

05.00 น.               กลับถึงกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ

                                ******************************

อัตราค่าบริการ  ติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม        - ค่าที่พักตามรายการ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)               – ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าอาหาร 9 มื้อ                                                             – ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ                                                                                             – ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานดูแลตลอดรายการ             – ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ , ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง  – มัดจำ 2,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>