มหัศจรรย์ตรัง เกาะลังกาวี

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
ท่องทะเลตรัง ดำน้ำชมปะการังที่เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ลอยตัวเข้าถ้ำมรกต 1 ใน UNSEEN ช้อปปิ้งจุใจที่เกาะลังกาวี ชมสุสานพระนางมัสสุรีย์

รายละเอียดไฮไลท์ PBD-S7

ท่องทะเลตรัง ดำน้ำชมปะการังที่เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ลอยตัวเข้าถ้ำมรกต 1 ใน UNSEEN ช้อปปิ้งจุใจที่เกาะลังกาวี

กำหนดการเดินทาง  กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก              กรุงเทพฯ – ตรัง

18.00 น.                  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบด้านหน้าบริษัทพับบลิคฮอลิเดย์ เจ้าหน้าที่บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน

19.00 น.                  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  VIP 8 ล้อ 2 ชั้น บริการอาหารเย็น(1)(แบบกล่อง) และเครื่องดื่ม (จุดที่สองรับที่ BIG C พระราม 2) สนุกสนานกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ตรัง – อาหารพื้นเมืองตรัง – ท่องทะเลตรัง 

06.00 น.                  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดตรัง ให้ทุกท่านได้ทำธุระส่วนตัว จากนั้นรับประทานอาหารเช้า(2)  พื้นเมืองแบบชาวตรัง

08.00 น.                  ออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือหาดยาว

09.30 น.                  ถึงท่าเทียบเรือหาดยาว ลงเรือลำใหญ่ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ เสื้อชูชีพ และหน้ากากดำน้ำ ปลอดภัยในการดินทาง ( ท่านที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถดำชมปะการังใต้น้ำได้ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้คำแนะนำและความสะดวกตลอดการนำชม ) นำท่านท่องทะเลอันดามันน่านน้ำตรัง ผจญภัยสนุกสนานกับการลอยตัวเข้าถ้ำ หนึ่งใน UNSEEN IN THAILAND ณ ถ้ำมรกต ชม เหล่าฝูงปลาสีสวย แหวกว่ายให้ท่านเห็น อย่างเต็มตา ที่ เกาะม้า

ถ้ำมรกต

ถ้ำมรกต

ภายในถ้ำมรกต

ภายในถ้ำมรกต

 

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(3) บนเรือ หลังอาหารดำน้ำสู่โลกใต้ทะเลอีกครั้งชมปะการังสีสวยที่ เกาะเชือก สู่เกาะกระดาน ดำน้ำชมปะการังเขากวาง และฝูงปลานานาชนิด สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ท่าเทียบเรือหาดยาว นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมวัฒนา พาร์ค

19.00 น.                  รับประทานอาหารค่ำ(4) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม                 ตรัง – สตูล – ลังกาวี 

06.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.                  Check Out ออกจากโรงแรมที่พัก จากนั้นออกเดินทางไปยังท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล

09.00 น.                  คณะเดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง  พร้อมลงเรือเฟอร์รี่ ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวี ดินแดนต้องคำสาป เจ็ดชั่วโคตร เมื่อเรือออกจากฝั่งท่านจะได้ เห็นเกาะลังกาวีตั้งตระหง่าน เต็มไปด้วยความลึกลับและคำสาปแช่งให้ท่านได้ค้นหา

10.00 น.                  คณะเดินทางถึงเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เสร็จพิธีนำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศที่คอยท่านอยู่ เพื่อที่จะนำท่านเที่ยวรอบเกาะลังกาวี  ชมสุสานพระนางมัสสุรีย์ ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร  ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์  ชมบ้านที่พระนางเคยพักอาศัย พร้อมฟังคำบรรยายจากมัคคุเทศก์   ได้เวลาพอสมควรนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ราคาถูกบริเวณห้างดิวตี้ฟรีซึ่งอยู่ติดกับโลกใต้น้ำอย่างจุใจ

บ้านพระนางมัสสุรีย์

บ้านพระนางมัสสุรีย์

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(6) ณ ภัตตาคาร

บ่าย                         นำท่านเดินทางชมสนามบินนานาชาติ ที่รัฐบาลสร้างให้กับเกาะลังกาวีโดยการถมทะเล แวะชมจุดเช็คอินของสนามบินและมีสินค้าปลอดภาษีให้ท่านได้เลือกซื้ออีกมากมาย  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่กระเช้าลอยฟ้า Cabel car ที่ทันสมัย ระยะทางจากสถานีขึ้นสู่ยอดเขามะชิงจังกว่า 2.5  กิโลเมตร ท่านจะได้ชมหมู่เกาะตะรุเตาของจังหวัดสตูล และธรรมชาติของเกาะลังกาวีที่สวยงามพร้อมเก็บภาพถ่ายไว้เป็นที่ระลึก ชมพิพิธภัณฑ์อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น สถานที่รวบรวมของที่ระลึกจากนานาอารยประเทศที่มอบให้เนื่องในโอกาสต่างๆ ได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม รวมทั้งเรืออนันตนาคราชจากประเทศไทย   สมควรแก่เวลานำท่านลงจากยอดเขาเดินทางสู่

langkawi-cablecar

langkawi-cablecar

16.30 น.                  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตลาดกั๊วะ ซึ่งเป็นตลาดปลอดภาษีของเกาะลังกาวี มีร้านค้ามากมาย สินค้าแตกต่างกันไปให้ท่านได้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็น เครื่องครัว กระเป๋าเดินทาง เครื่องแก้ว เหล้า เบียร์ เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ

18.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น(7) ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BELLA VISTA HOTEL พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่     เกาะลังกาวี – ท่าเรือตำมะลัง – ไชยา – กรุงเทพฯ  

07.00 น.                  บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.                  นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ ถ่ายรูปนกอินทรีย์ สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก

นกอินทรีย์

นกอินทรีย์

08.50 น.                  นำท่านลงเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ประเทศไทย

10.00 น.                  คณะเดินทางถึงจังหวัดสตูล ผ่านพิธีตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อย

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(9) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.                  จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แวะนมัสการพระบรมธาตุไชยา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย

พระบรมธาตุไชยา

พระบรมธาตุไชยา

18.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น(10) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า                   กรุงเทพฯ 

05.00 น.                  กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

อัตราค่าบริการ            ติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม - ค่าที่พักตามรายการ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)       – ค่าเรือและโปรแกรมเที่ยวเกาะลังกาวี

- ค่าอาหารตามรายการ  - ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยว – ค่าเรือท่องทะเลตรัง  - ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ  - ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานดูแลตลอดรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม        – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ / ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ    - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หลักฐานประกอบการเดินทาง   สำเนาบัตรประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร) พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

เงื่อนไขการจอง

- มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 30 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ จะจัดการเดินทางโดยรถตู้ VIP

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

สิ่งที่ควรนำไปด้วย รองเท้าแตะ, ชุดว่ายน้ำ, ถุงกันน้ำ, ครีมและแว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>