ล่องเรือทะเสสาบ น้ำแม่ปิง

ราคาทัวร์ : 9,900

วันที่ : ตุลาคม - ธันวาคม 61
สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันสวยสดงดงาม อีกทั้งยังอิ่มบุญกับการนมัสการพระธาตุประจำปีเกิด
ทั้ง 12 ราศี

รายละเอียดการเดินทาง                                                                                    4 วัน 3 คืน วันแรก         กรุงเทพฯ – เขื่อนภูมิพล 21.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ.จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่พับบลิคคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ 22.00 น.       ออกเดินทางสู่ จ.ตากพร้อมเสริฟ ของว่าง น้ำดื่ม ได้เวลาผักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่สอง     เขื่อนภูมิพล – ล่องทะเลสาบแม่ปิง – พระธาตุแก่งสร้อย – บ้านอุมปาด       (B/L/D) 05.00 น.       อรุณรุ่งวันใหม่ ณ เขื่อนภูมิพลทำบุญตักบาตรยามเช้าหลังจากนั้น นำท่านสู่สันเขื่อน ถ่ายภาพยาม เช้าจากนั้นลงเรือ“รอยัลไดมอนด์”มาตรฐานและปลอดภัยในการเดินทาง ให้ท่านทำธุรกิจส่วนตัวพร้อม                       รับประทานอาหารเช้า(1)บนเรือล่องทะเลสาบแม่ปิงตามเส้นทางพระพุทธบาทเขาหนามดอยพ่อหลวง พระบาทท่าฮ้าว  12.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยง (2) บนเรือ ในขณะเรือล่องผ่านผาอาบนาง สามแยกแม่ตื่น สู่เมืองสร้อยศรีสุขขึ้นนมัสการพระธาตุเมืองสร้อย จากนั้นเดินทางสู่บ้านก้อ ระหว่างการเดินทางให้ท่านลงสัมผัสกับน้ำแม่ปิงเย็นฉ่ำ 14.00 น.       บริการท่านด้วย ส้มตำรสเด็ดและลองลิ้มชิมรส หมูย่างสูตรพิเศษย่างด้วยไฟอ่อนๆจนเหลืองเกรียมหอมกรุ่น พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ (3)กับบรรยากาศท่ามกลางป่าเขา และสายน้ำสนุกสนาน กับเสียงเพลงจากนักร้องรับเชิญและที่ไม่ได้รับเชิญชมโชว์จากทางเรือหลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบาย ก่อนนิทราอย่างมีความสุข…..ราตรีสวัสดิ์ วันที่สาม       ทะเลสาบดอยเต่า–ดอยอินทนนท์ – พระธาตุจอมทอง – ผาช่อ – เชียงใหม่     (B/L/D) 05.30 น.       อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ โอวัลติน พร้อมขนมครก ร้อน ๆ จากเตา ระหว่างทางประทับใจกับสายหมอก อากาศหนาวเย็น ธรรมชาติขุนเขาล้อมรอบ 07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (4) แบบชาวเรือ ระหว่างทางสู่อ่างเก็บน้ำบ้านดอยเต่า 08.00 น.       ถึงท่าเรือดอยเต่าจัดเตรียมสัมภาระ อำลาเรือรอยัลไดมอนด์ ขึ้นรถนำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ 10.00น.        ถึงบริเวณ ยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีเรดาห์ ของกองทัพอากาศไทยและเป็นที่ประดิษฐาน สถูปเจ้าอินทรวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย เดินสู่ เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา ชมดอกกุหลาบพันปี และข้าวตอกฤๅษี มอสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หลังจากนั้นนำท่าน นมัสการพระมหาธาตุนภเมทนีดลโดยสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริโดยสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (5)ณ.ร้านอาหารหลังอาหารนำท่านชมความสวยงามของน้ำตกวชิรธาร 14.00น.        นำท่านไหว้ พระธาตุ ณ.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราว พุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นวัดประจำปีเกิด ปีชวด 16.00น.        นำท่านสัมผัสแกรนแคนย่อนเมืองไทยใน ผาช่อเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของ ลมฝนจนทำให้แผ่นดินที่เชื่อกันว่าเมื่อหลายร้อยหรือพันปีก่อนบริเวณแห่งนี้เคยเป็นทางเดินของแม่น้ำปิง ซึ่งสังเกตได้จากก้อนกรวดหิน กลมมนกระจัดกระจายอยู่ในเนื้อดินจำนวนมาก จนกระทั่งแม่น้ำปิงได้เปลี่ยนสายย้ายทิศไหลผ่านไปที่อื่น 18.00 น.       นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมพูนเพชร หรือ เทียบเท่า หลังจากนั้น บริการอาหารเย็น (6) ณ.ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่สี่           พูนเพชร วัดบ้านเด่น  – ม่อนแจ่ม – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ                          (B/L/D) 07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า(7) ณ.ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร เก็บสัมภาระออกเดินทาง 09.00 น.       นำชม วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อวัด“ศรีบุญเรือง” เป็นวัดสวยที่สร้างขึ้นด้วยศิลปล้านนาประยุกต์ตั้งเด่นบนเนินเตี้ยๆเห็นได้แต่ไกลภายใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือจึงเรียกกันว่า “วัดบ้านเด่น” เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามตระการ                           ตาด้วยศิลปสถาปัตยกรรมไทยล้านนาและยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี ภายในวัดยังมี อุโบสถ หอไตร หอกลองวิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา ที่สวยงาม 12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ.ร้านอาหาร 14.00 น.       ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขาและเมฆหมอก สัมผัสความหนาวเย็น ณ.ดอยม่อนแจ่ม สถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่องถ่ายรูปจุดชมวิวยอดฮิตแบบพานอราม่า 360องศาที่มีความสวยงามของธรรมชาติที่ลงตัว 15.00 น.       เยี่ยมชม สวนเอเดน พร้อมเลือกซื้อผลไม้สดจากไร่ และนำท่านหาซื้อของฝากร้านวนัสนันท์ 18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น(9) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน 21.55 น.       เหินฟ้าสู่ จ.กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8327            23.00 น.       ถึงกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่/เด็ก พักเดี่ยว
เดือน ตุลาคม 12-15/19-22 เดือน พฤศจิกายน 9-12 /17-20/22-25 เดือน ธันวาคม 3-6/14-17 /18-21        9,900          2,500

อัตราค่าบริการวม  – ค่าตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่-กรุงเทพฯ – ค่ารถตู้ปรับอากาศ                      – ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม – ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม – ค่าทีพักบนเรือ 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) – โรงแรมพูนเพชร 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) – มัคคุเทศก์ – ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท อัตรานี้ไม่รวม                   – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ – ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เงื่อนไขการจอง      – มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วันกรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ – กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด หมายเหตุ              โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>