ล่องเรือ ขึ้นดอย ชมหมอก

Print |

ราคาทัวร์ : ราคา 9,900 บาท

วันที่ : 28 ธันวาคม 61 - 1 มกราคม 62
เมืองสามหมอก เมืองที่ชวนหลงไหล
เดินทาง วันที่ 28 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62

Download :

รายละเอียดการเดินทาง 28 ธ.ค. 61- 1 มกราคม 2562                                  (เทศกาลปีใหม่)

วันแรก        กรุงเทพฯ – เขื่อนภูมิพล                                                                        

21.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ.จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่พับบลิคคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

22.00 น.       ออกเดินทางสู่ จ.ตากพร้อมเสริฟ ของว่าง น้ำดื่ม ได้เวลาผักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง     เขื่อนภูมิพล – ล่องทะเลสาบแม่ปิง – พระธาตุแก่งสร้อย – บ้านอุมปาด       (B/L/D)

05.00 น.       อรุณรุ่งวันใหม่ ณ เขื่อนภูมิพลทำบุญตักบาตรยามเช้าหลังจากนั้น นำท่านสู่สันเขื่อน ถ่ายภาพยามเช้าจากนั้นลงเรือ“รอยัลไดมอนด์”มาตรฐานและปลอดภัยในการเดินทาง ให้ท่านทำธุรกิจส่วนตัวพร้อมรับประทานอาหารเช้า(1)บนเรือล่องทะเลสาบแม่ปิง

                   ตามเส้นทางพระพุทธบาทเขาหนามดอยพ่อหลวงพระบาทท่าฮ้าว 

12.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยง (2) บนเรือ ในขณะเรือล่องผ่านผาอาบนาง สามแยกแม่ตื่น สู่เมืองสร้อยศรีสุขขึ้นนมัสกาพระธาตุเมืองสร้อย จากนั้นเดินทางสู่บ้านก้อ ระหว่างการเดินทางให้ท่านลงสัมผัสกับน้ำแม่ปิงเย็นฉ่ำ

14.00 น.       บริการท่านด้วย ส้มตำรสเด็ดและลองลิ้มชิมรส หมูย่างสูตรพิเศษย่างด้วยไฟอ่อนๆจนเหลืองเกรียมหอมกรุ่น พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ (3)กับบรรยากาศท่ามกลางป่าเขา และสายน้ำสนุกสนาน กับเสียงเพลงจากนักร้องรับเชิญและที่ไม่ได้รับเชิญชมโชว์จากทางเรือหลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบาย ก่อนนิทราอย่างมีความสุข…..ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม     ทะเลสาบดอยเต่า–ออบหลวง – สวนสน – กระเหรี่ยงคอยาว – แม่ฮ่องสอน    (B/L/D)

05.30 น.       อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ โอวัลติน พร้อมขนมครก ร้อน ๆ จากเตา ระหว่างทางประทับใจกับสายหมอก อากาศหนาวเย็น ธรรมชาติขุนเขาล้อมรอบ

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (4) แบบชาวเรือ ระหว่างทางสู่อ่างเก็บน้ำบ้านดอยเต่า

08.00 น.       ถึงท่าเรือดอยเต่าจัดเตรียมสัมภาระ อำลาเรือรอยัลไดมอนด์ ขึ้นรถนำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่

10.00 น.       ถึง ออบหลวง นั้นนำท่านชมประติ กรรมธรรมชาติธารลึกช่องผาแคบ ที่แฝงด้วยตำนานรักอันหวานซึ้ง แวะ สวนสนบ่อแก้วชมความงามของ สนสามใบ และสนสองใบที่ปลูกเรียงรายสองข้างทาง

12.00น.        รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ.ร้านอาหาร

16.00น.        นำท่านเข้าชม หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า ชมความเป็นอยู่และเลือกหาซื้อสินค้าชาวเขาหลังจากนั้นออกเดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

18.00น.        นำท่านกราบพระธาตุ ดอยกองมู ที่ศํกดิ์สิทธิ์คู่เมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมชมทิวทัศน์รอบๆตัวเมืองหลังจากนั้นชมความงดงามของศิลปะไทยใหญ่ และกระจกเขียนสีโบราณ ที่วัดจองคำจองกลาง

19.00 น.       เข้าที่พัก โรงแรมใบหยกชาเล่ต์ หรือ เทียบเท่า จ.แม่ฮ่องสอนเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 *** อิสระอาหารเย็น ที่ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน***

วันที่สี่           สะพานซูตองเป้ – ปางอุ๋ง – บ้านดิน – ภูโคลน  – วัดน้ำฮู – ปาย                    (B/L/D)

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

07.00 น.                 นำท่านเดินทางไปยัง สวนธรรมภูสมะ ชมสะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ยาวประมาณ 600 เมตร ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ วัสดุที่ใช้ก้หาได้ในท้องถิ่น เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพื้นด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านลำน้ำแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระ ภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา จากนั้นพาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ปางอุ๋ง/บ้านรวมไทย ชมบรรยากาศของสายหมอกรอบๆ ทะเลสาบ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทยชมแปลงไม้ ดอกสีสวยนานาชนิด จากนั้นนำท่านไปยัง บ้านรักไทยสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ สัมผัสบ้านดิน ชิมชารสเลิศ

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ ร้านอาหารลีไวน์รักษ์ไทย หลังจากนั้นนำท่านไปยัง ภูโคลน ซึ่งเป็นบ่อโคลนที่มีอยู่เพียงสามแห่งในโลกให้ท่านได้ทดลองพอกโคลนเพื่อสุขภาพช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง

14.00 น.       เดินทางสู่ อ.ปาย แวะถ่ายรูปกับสถานที่ยอดนิยม ณ COFFEE IN LOVE จากนั้นพาทุกท่านกราบหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ที่วัดน้ำฮู

17.00 น.       นำท่านเข้าที่พัก บ้านโชคดีปาย รีสอร์ทหรือเทียบเท่า

18.00 น.       ให้ท่านได้เดินถนนคนเดิน สัมผัสกับเมืองปายยามค่ำคืน ที่สุดแสนโรแมนติก ตามอัธยาศัย ***อิสระอาหารเย็น***สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ห้า         สะพานประวัติศาสตร์ปาย ห้วยน้ำดัง  –  ม่อนแจ่ม – กรุงเทพฯ                  (B/L/D)

07.00 น.       หลังรับประทานอาหารเช้า(8) นำท่านเดินทางสู่  สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า จากนั้นพาท่านไปยัง ห้วยน้ำดัง ชมความงดงาม ทะเลหมอกที่ลอยล่องอยู่ในทะเลแห่งขุนเขาและชมไอหมอกที่เกาะอยู่บนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นเดินทางกลับ

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น(10) ณ.ร้านอาหาร

22.00 น.       ถึงกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ

 

*** กรณีลูกค้าหากต้องการกลับเครื่อง(DD/FD/SL) เพิ่มท่านละ 4,000 บาท***

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่/เด็ก พักเดี่ยว
วันที่ 28 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 9,900      4,500

อัตราค่าบริการวม   – ค่าเรือ ล่องแม่ปิง พร้อมห้องพัก 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม

- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

- มัคคุเทศก์

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม                   – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ     

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง      – มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ               โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ                               ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดการเดินทาง ***

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>