วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์ แดนอีสาน

ราคาทัวร์ : 3,900.-

วันที่ : เดินทาง 11-12 ก.ค. / 9-10 ส.ค. 57 หรือ ทุกเสาร์-อาทิตย์ กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
เที่ยววังน้ำเขียวท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สวนลุงไกร เกษตรกรศิลปิน ชมฟาร์มเห็ด เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเห็ด ที่วังน้ำเขียวฟาร์ม ถ่ายรูปกับร้านกาแฟเก๋ๆ ที่ร้าน A CUP OF LOVE

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-NE6

เที่ยววังน้ำเขียวท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สวนลุงไกร เกษตรกรศิลปิน ชมฟาร์มเห็ด เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเห็ด ที่วังน้ำเขียวฟาร์ม ถ่ายรูปกับร้านกาแฟเก๋ๆ ที่ร้าน A CUP OF LOVE

กำหนดการเดินทาง 11-12 ก.ค. / 9-10 ส.ค. 57  หรือ ทุกเสาร์-อาทิตย์

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – THE BLOOM BY TV POOL – A CUP OF LOVE  – วังน้ำเขียว

07.00 น.               สมาชิกพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ด้านหน้าบริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ เจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน

08.00 น.               ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมบริการอาหารเช้า(1) (แบบกล่อง) และเครื่องดื่ม สนุกสนานกับทีมงานมัคคุเทศก์

10.00 น.               พาทุกท่านเข้าชม THE BLOOM  BY  TV  POOL สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดบนเนื้อที่ กว่า 100 ไร่  ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนมาสัมผัสพื้นที่โอโซนที่ติดอันดับ 7 ของโลก ชื่นชมความงามของธรรมชาติ ท้องฟ้า ทะเลสาบ ภูเขา ป่า ต้นไม้ ทุ่งดอกไม้กว่า 30 สายพันธุ์ โอบกอดด้วยขุนเขาอันงดงาม สวนดอกไม้แห่งนี้นับเป็นสวนดอกไม้ที่มีดอกบานสะพรั่งมากที่สุดเลยก็ว่าได้  ไฮไลท์ของที่นี่คือ ปะติมากรรมดอกไม้ขนาดยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่

เดอะบลูม

เดอะบลูม

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหารครัวหญ้าคาเขาใหญ่

15.00 น.               พาทุกท่านแวะดื่มกาแฟ และถ่ายรูปกับแกะ และร้านกาแฟเก๋ๆ ที่ A CUP OF LOVE

A CUP OF LOVE

A CUP OF LOVE

16.00 น.               นำทุกท่านเข้าที่พัก ณ สวนสุชาดา รีสอร์ท วังน้ำเขียว ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งโอโซนบริสุทธิ์อันดับ 7 ของโลก เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในสวนของรีสอร์ท ชมการปลูกดอกหน้าวัว, ผักไฮรโดรโปรนิกส์, องุ่นไร้เมล็ดปลอดสารพิษ, กล้วยไม้

18.00 น.               รับประทานอาหารเย็น(3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : สวนลุงไกร – ฟาร์มเห็ดหอม – PALIO KHAOYAI – กรุงเทพฯ

07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.                  นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมฟาร์มเห็ด ณ วังน้ำเขียวฟาร์ม เลื่อกซื้อเห็ดหอมสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดหอม จากนั้นพาทุกท่านเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ ณ สวนลุงไกรเกษตรกรศิลปิน สวนผักสลัดและผักปลอดสารนานาชนิด บนพื้นที่กว่า 15 ไร่ เฉพาะผักสลัดมีมากถึง 6 สายพันธ์ อาทิ สลัดแก้ว สลัดคอร์ส กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดลีฟ บัต เตอร์เฮด นอกจากผักสลัด ก็มีมะเขือเทศราชินี มะเขือเทศเนื้อ กะหล่ำปลี ข้าวโพดหวาน ฟักทอง บีทรูท ผักจากสวนลุงไกร สด สะอาด อร่อย จนได้การรับรอง ISO ย่าโม ปี 2543 ผักสดคุณภาพสูงจากที่นี่ ยังถูกส่งขายให้กับบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่หลายแห่ง รวมถึงโรงแรมชื่อดัง อาทิ Pizza Hut, The Pizza Company, Sizzler โรงแรมสีมาธานี โรงแรมแชงกรีล่า โรงแรมดุสิตธานี และโรงแรมโอเรียนเต็ล เพราะฉะนั้นมั่นใจในคุณภาพของผักจากสวนลุงไกรได้ชัวร์

วังน้ำเขียวฟาร์ม

วังน้ำเขียวฟาร์ม

 

สวนลุงไกร

สวนลุงไกร

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.                  นำท่านเดินทางสู่  “PALIO KHAO YAI”  NEW WALKING STREET SHOPPING CENTER PALIO KHAO YAI ได้รับการออกแบบและก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปโบราณ มีร้านเล็ก ๆ เป็นแนวลดหลั่นเรียงกัน ประมาณ 120 ร้านค้า อาทิ เช่น ของแต่งบ้าน เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ งาน design ต่าง ๆ ร้านไวน์ Coffee Shop, Pub & Restaurant, Bakery ร้านเสริมสวย Spa ร้านขายยา ร้านขายหนังสือ ศูนย์อาหาร ร้าน IT ฯลฯ รวมทั้ง อีกหลากหลายพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนหย่อม น้ำพุ ลานอเนกประสงค์สำหรับจัดการแสดง หรือดนตรี หรือเปิดตัวสินค้าใหม่ ห้องแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ เชิญทุกท่านเลือกพักผ่อนและช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

PALIO

PALIO

15.00 น.                  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของเมืองสระบุรี

18.00 น.                  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

สิ่งที่ควรเตรียม      เสื้อกันหนาว แว่นตากันแดด ครีมทาผิว รองเท้าสวมใส่สบาย กล้องถ่ายรูป

อัตราค่าบริการ     ผู้ใหญ่ท่านละ 3,900 บาท / เด็กอายุ 3 – 10 ปี ท่านละ 2,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 บาท

(กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน สามารถเลือกวันเดินทางได้)

อัตรานี้รวม  – รถตู้ปรับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง  - ค่าที่พัก 1 คืน

- ค่าอาหารตามระบุในรายการ                                             – ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆตามรายการ

- มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง                                      – ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม        – ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการ  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ                โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการจอง

- มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทางทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>