เกาะกูด 3 วัน 2คืน

Print |

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : ติดต่อสอบถาม
แพ็คเกจทัวร์ เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
น้ำตกคลองเจ้า ดำน้ำหมู่เกาะรัง เกาะหินยักษ์

Download :

กำหนดการเดินทาง

3 วัน 2 คืน

วันแรก ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกูด – น้ำตกคลองเจ้า – เกาะกูดคาบาน่า

12.30 น. ถึงท่าเรือแหลมศอก นำท่านลงเรือด่วนปรับอากาศ มาตราฐาน
ความปลอดภัยในการเดินทาง ออกเดินทางสู่เกาะกูด
13.45 น. ถึงท่าเรืออ่าวสลัดนำท่านนั่งรถสองแถวของเกาะเข้าสู่ที่พักเกาะกูด คาบาน่า รีสอร์ทสวยท่ามกลางสวนมะพร้าวสวยงาม
14.30 น. บริการท่านด้วยของว่าง จากทางรีสอร์ท
15.30 น. นำท่านนั่งรถสองแถวของเกาะ ออกเดินทางสู่ “น้ำตกคลองเจ้า”เป็นมีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีทั้งหมด 3 ชั้นโดยชั้นบนจะมีลักษณะเป็นลำธาร ส่วนชั้นล่างเป็นลำธารจากน้ำตกขนาดใหญ่จึงเหมาะกับการ
เล่นน้ำอย่างมาก น้ำตกคลองเจ้า ถือได้เป็นน้ำตกประวัติศาสตร์
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น(1) ณ.ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหาร ชมการแสดงโชว์การควงกระบองไฟได้เวลาสมควรพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เกาะกูดคาบาน่า – ดำน้ำดูประการัง

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(2) ณ.ห้องอาหารของทางรีสอร์ท
10.00 น. นำท่านลงเรือออกเดินทาง สู่หมู่เกาะรัง เกาะรัง เป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะรัง ซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นเกาะที่มีสีสันของท้องทะเล อันสวยงามน้ำทะเลใสๆ ทำให้มองเห็นสีสันของแนวปะการังและโขดหินใต้น้ำ มีหาดทรายอันขาวละเอียด บริเวณรอบๆหมู่เกาะรัง มีเกาะน้อย ใหญ่อยู่จำนวนมาก ได้แก่ เกาะรังใหญ่ เกาะรังเล็ก เกาะกระ เกาะเทียน เกาะทองหลวง เกาะยักษ์ เกาะสามพี่น้อง เกาะมะปริง เกาะตุ๊น และเกาะกำปั่น เป็นต้น ซึ่งเกาะต่าง ๆ เหมาะแก่การดำน้ำดูปะการังท่ามกลางฝูงปลาแหวกว่าย รับประทานอาหารกลางวัน(3) (แบบปิคนิค บนเรือ)หลังอาหารมีเวลาดำน้ำกันต่อ และกลับสู่รีสอร์ทอิสระเล่นน้ำ เรือคายัค ชายหาดหน้ารีสอร์ท
15.00 น. บริการท่านด้วยของว่าง จากทางรีสอร์ท หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ยามเย็นชมพระอาทิตย์ตกหน้ารีสอร์ทถือว่าเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (4) ณ.ห้องอาหารของทางรีสอร์ท หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม เกาะกูดคาบาน่า – ตราด – กรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(5) ณ.ห้องอาหารของทางรีสอร์ท
09.30 น. อำลาที่พักเกาะกูดคาบาน่า สู่ท่าเรืออ่าวสลัด
10.00 น. นำท่านลงเรือเร็วออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด
11.30 น. ถึงท่าเรือ แหลมศอก ส่งท่านสมาชิกด้วยความสุขและความประทับใจ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 5,900 บาท ( เลือกวันเดินทางได้)
พักเดี่ยว เพิ่ม 4,900 บาท
** วันหยุดเทศกาลเพิ่มท่านละ 600 บาท **

อัตราค่าบริการนี้รวม – ค่าที่พักเกาะกูดคาบาน่า 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร (5 มื้อ) อาหารว่าง 2 มื้อ ตามรายการ
- ค่าเรือด่วนข้ามไป-กลับ เกาะกูด
- ค่ารถนำเที่ยวน้ำตก
- ค่าเรือดำน้ำ ดูประการัง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ , ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>