เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : โปรดสอบถาม กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
กราบหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล ชมหินตา หินยาย ดำน้ำชมปะการัง ที่หมู่เกาะอ่างทอง ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุด ณ ยอดเขาวัวตาหลับ นมัสการพระธาตุไชยา

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-S6

กราบหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคลชมหินตา หินยาย ดำน้ำชมปะการัง ที่หมู่เกาะอ่างทอง ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุด ณ ยอดเขาวัวตาหลับ นมัสการพระธาตุไชยา ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สร้างในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยมีอายุกว่า 1,200 ปี ชมสุดยอดส้วมของเมืองไทย จากการชนะเลิศการประกวด ณ สวนนายดำ

กำหนดการเดินทาง โปรดสอบถาม กรุ๊ปเหมาเลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี

06.00 น.                  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่บริษัท พับบลิค คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

07.00 น.                  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. สุราษฎร์ธานี พร้อมบริการของว่าง ผ่านเพชรบุรีให้ท่านทานอาหารมื้อเช้าแบบเรียบง่าย ณ ร้านข้าวแกงเมืองเพชร เขาย้อย (1) ให้กับสมาชิกทุกท่าน พร้อมแล้วเดินทางสนุกสนานกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่รู้ใจท่าน

10.00 น.                  นำท่านกราบหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคต เป็นห้วยมงคล

หลวงปู่ทวด_วัดห้วยมงคล

หลวงปู่ทวด_วัดห้วยมงคล

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านเฉี่ยวโอชา 3 จังหวัดประจวบ หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทาง

17.00 น.                  ถึง สุราษฎร์ธานี นำทุกท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมไดม่อนด์ พลาซ่า จัดสัมภาระเข้าห้องพัก

18.30 น.                  รับประทานอาหารเย็น (3) ที่ร้านอาหารตาปีซีฟู๊ด หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : สุราษฎร์ธานี – เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตาหินยาย

07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทางออกเดินทาง

09.00 น.                  นำท่านเดินทางถึงท่าเรือดอนสักลงเรือเฟอรี่ข้ามเกาะสมุย

10.30 น.                  ถึงท่าเรือหน้าทอนออกเดินทางสู่พระใหญ่เกาะฟาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธโคดม หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว และเป็นที่ตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมพักอาศัย อยู่ห่างจากหน้าทอนประมาณ 17 กม.เมื่อวันที่24 เมษายน 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมนาถได้เสด็จมาทรงนมัสการ ชาวเกาะสมุยจึงถือเป็นประเพณีมีงานนมัสการพระใหญ่สืบมา

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.                  ออกเดินทางสู่ น้ำตกหน้าเมือง เป็นน้ำตกขนาดกลาง สายน้ำตกไหลผ่านหินแกรนิตสูงประมาณ 15 ม. ทอดตัวลงสู่แอ่งน้ำหน้าน้ำตกน้ำในเย็นน่าเล่น  เป็นน้ำตกที่สวยงามอยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวและสวนผลไม้ของชาวบ้าน ในช่วงกลางฤดูฝนจะมีน้ำมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดคุณาราม มีพระที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อแดง หรือ หลวงพ่อแดง ปิยะสีโล ที่มรณภาพแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อย บรรจุในโลงแก้วในท่านั่งวิปัสสนากรรมฐาน ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ

น้ำตกหน้าเมือง

น้ำตกหน้าเมือง

16.00 น.                  นำชมหินตา หินยาย เป็นโขดหินรูปร่างประหลาด อยู่บริเวณอ่าวละไม ตำบลมะเร็ด มีนิทานท้องถิ่น เล่ากันต่อๆ มาว่า นานมาแล้ว มีตายายคู่หนึ่งชื่อตาแครง ยายเรียม เป็นชาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางโดยเรือใบเพื่อเดิน ทางไปสู่ขอลูกสาวของตาม่องล่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับลูกชาย ครั้นเรือ- แล่นมาถึงบริเวณแหลม ละไม เกิดพายุใหญ่ทำให้เรือล่ม ทั้งตาและยายเสียชีวิต คลื่นซัดขึ้นเกยหาดกลายเป็น หินตา หินยาย

18.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น(6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำเข้าพักโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : สมุย – หมู่เกาะอ่างทอง

07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารโรงแรมหลังอาหารนำท่านลงเรือเดินทางสู่เกาะอ่างทอง

08.30 น.                  ออกเดินทางสู่หมู่เกาะอ่างทองโดยเรือเรือลำใหญ่ สมุยไอซ์แลนด์บริการท่านด้วยของว่าง ชา กาแฟ โอวัลติน

10.00 น.                  ถึงอุทยานแห่ชาติหมู่เกาะอ่างทองนำท่านลงเรือเล็กเข้าไปที่ชายหาดของเกาะหลังจากนั้นนำท่านขึ้นจุดชมวิวเ

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(8) แบบบุฟเฟท์ ในเรือ

12.30 น.                  ออกเดินทางไปยังเกาะวัวตาหลับซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองให้ท่านได้ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหรือจะขึ้นชมวิว ณ.ยอดเขาวัวตาหลับได้เวลากลับขึ้นเรือ

ทะเลใน

ทะเลใน

15.00 น.                  ออกเดินทางจากหมู่เกาะอ่างทองสู่เกาะสมุย

17.00 น.                  ถึงท่าเรือเกาะสมุยนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม สมุย เมอร์เมด เก็บสัมภาระเข้าห้องพักๆผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น(9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ : เกาะสมุย – พระธาตุไชยา – สวนนายดำ – กรุงเทพฯ

07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (10)หลังอาหารเก็บสัมภาระขึ้นรถออกเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน

10.00 น.                  ผ่านจังหวัด สุราษฎร์ฯ นำท่าน แวะนมัสการพระธาตุไชยา เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สร้างในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยมีอายุกว่า 1,200 ปี

พระบรมธาตุไชยา

พระบรมธาตุไชยา

12.00 น.                  พาทุกท่านชม สวนนายดำ ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น  ชิมส้มโชกุนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นส้มที่มีรสชาติดีที่สุดในโลก  หอมหวาน ชานนิ่ม รวมถึงมะละกอพันธุ์ทุ่งตะโก  ที่ได้รับการกล่าวขานว่าหอมหวานติดลิ้น นอกจากนี้ท่านยังจะได้พบกับ สุดยอดส้วมของเมืองไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับประเทศ ประจำปี 2549 เชิญทุกท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย อาทิ กาแฟสด ส้มโชกุน มะละกอ แก้วมังกร มังคุด ผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ โอท๊อป ฯลฯ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน(11) ณ ร้านสวนนายดำ

สวนนายดำ

สวนนายดำ

18.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น(12) ณ ร้านอาหารหลังอาหารเดินทางกลับ

21.00 น.                  กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

————————————————–

สิ่งที่ควรเตรียม   แว่นกันแดด,ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป,คนที่รู้ใจ

อัตราค่าบริการ     ติดต่อสอบถาม

อัตรานี้รวม  – ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP  - ค่ามัคคุเทศก์  - ค่าที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าของว่าง น้ำดื่ม ชา กาแฟ ตลอดการเดินทาง  - ค่าอาหารตามโปรแกรม 12 มื้อ  - ค่าประกันอุบัติเหตุ  1,000,000 บาท/คน

- ค่าล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง  - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่  - ค่าเรือข้ามเกาะสมุย

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม *ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  *ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง

- มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>