เจาะลึก “หมู่เกาะตะรุเตา หลีเป๊ะ”

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
ท่องทะเลชมความงามของประการังใต้ท้องทะเลอันดามัน ที่หมู่เกาะตะรุเตา เที่ยวชมวิถีชีวิตของชาว อุรักราโว๊ย ชาวประมงดั้งเดิม บนเกาะหลีเป๊ะ

รายละเอียดไฮไลท์ PBD-S17

ท่องทะเลชมความงามของประการังใต้ท้องทะเลอันดามัน ที่หมู่เกาะตะรุเตา เที่ยวชมวิถีชีวิตของชาว อุรักราโว๊ย ชาวประมงดั้งเดิม บนเกาะหลีเป๊ะ

กำหนดการเดินทาง    กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก           กรุงเทพฯ สตูล    (-/-/D)

18.00 น.               คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบด้านหน้า บริษัทพับบลิคฮอลิเดย์ ถนนเจริญราษฎร์ เจ้าคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่สมาชิกทุกท่าน

19.00 น.               ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ สู่ อำเภอละงู จังหวัดสตูลพร้อมบริการอาหารเย็น(1)แบบกล่อง และเครื่องดื่มบนรถ

วันที่สอง               ปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ   (B/L/D)

07.00 น.               ถึง จังหวัดสตูล ä รับประทานอาหารเช้า (2)

09.30 น.               เดินทางสู่ท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

10.00 น.               ถึงท่าเทียบเรือปากบารา  จังหวัดสตูล  จากนั้น  นำคณะลงเรือสปีดโบ๊ทพร้อมทีมงานมัคคุเทศก์ทางทะเลที่เชี่ยวชาญ มุ่งสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ชมเกาะประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  เกาะที่ได้ชื่อว่าสวรรค์ทางทะเล ที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลสีคราม หาดทรายขาวสะอาดสุดตา นั่งเรือต่อ  ชมเกาะไข่  ชมความมหัศจรรย์ของซุ้มประตูหินธรรมชาติ ซึ่งมีความเชื่อว่าคู่รักคู่ใดได้ลอดซุ้มประตูนี้แล้วอธิษฐานจะมีความรักชั่วนิจนิรันดร์ แต่ในความเป็นจริงที่ได้ชื่อว่าเกาะไข่ เนื่องจากในอดีตเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล ให้คณะได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก คณะนั่งเรือต่อสู่ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ ผ่านชมเกาะแก่งกลางทะเลมากมายกับบรรยากาศที่สดชื่นของภูมิทัศน์ตลอดทาง บริการอาหารกลางวัน(3) แบบกล่อง

เกาะไข่

เกาะไข่

14.00 น.               คณะเดินทางถึง  เกาะหลีเป๊ะ  เข้าสู่เกาะหลีเป๊ะ จัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พัก วารินบีช รีสอร์ท (รีสอร์ทห้องแอร์)  ผ่อนคลาย  อิสระ กับฟ้าสวย ทะเลใส หรือ เที่ยวชมวิถีชีวิตของชนชาวประมง “อุรักราโว๊ย” ชาวเกาะดั้งเดิมบนเกาะหลีเป๊ะ   เพลิดเพลินกับกีฬาชายหาด  สุขสบายใจตามอัธยาศัย

หลีเป๊ะ

หลีเป๊ะ

19.00 น.               อิ่มอร่อยกับอาหารเย็น(4) ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท  หรือ เที่ยวชมแสงสียามค่ำคืนบนถนนคนเดิน Walking Street ตามอัธยาศัย

วันที่สาม               ดำน้ำตื้นดูปะการัง – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี – เกาะยาง – เกาะอาดัง (B/L/D)

07.00 น.               รับอรุณด้วยอาหารเช้า(5)   ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ รับฟังการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ (Snorkeling) และวิธีดำน้ำชมปะการังที่ถูกวิธีโดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน จากนั้น ล่องลิ่วสู่ เกาะหินงาม  หนึ่งเดียวกับความมหัศจรรย์ในโลกที่ก้อนหินทุกก้อนกลมมน เมื่อโดนน้ำจะเกิดประกายสีทองล้อแดดแวววาวเหมือนหินเจียระไน นั่งเรือต่อสู่ ร่องน้ำจา-บัง  ดำน้ำชมปะการังเจ็ดสี  ซึ่งจุดนี้มีปะการังอ่อนมากมายล้วนสวยงามยิ่ง รวมทั้ง ดอกไม้ทะเล  ดาวขนนกหลากสี  ปะการังต้นสน  และฝูงปลานานาชนิดและที่นี่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก

เกาะหินงาม

เกาะหินงาม

12.00 น.              เดินทางต่อสู่ เกาะราวี  ซึ่งเป็นจุดพักผ่อน   อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน(6) (แบบปิกนิก) หลังอาหารกลางวันให้คณะได้ร่วมบันทึกภาพกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เช่น ปะการังสมอง  ปะการังเขากวาง ได้สะดวกสบายตามอัธยาศัย  จากนั้น ล่องเรือสู่ เกาะยาง  แวะด้ำน้ำชมปะการังแข็งหลากหลายชนิด  ได้เวลา ชื่นชมความงามของหาดทรายยาวสุดสายตาสัมผัสเม็ดทรายละเอียดดุจฝุ่นแป้งบน  เกาะอาดัง

17.00 น.               นำคณะกลับสู่ที่พักบน (รีสอร์ทห้องแอร์) เกาะหลีเป๊ะ  อิสระกับการพักผ่อน

19.00 น.               บริการอาหารค่ำ(7)  ผ่อนคลาย  สบายใจ  ท่ามกลางธรรมชาติที่ขับกล่อมร่วมบรรเลง

วันที่สี่                    เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – ไชยา             (B/L/D)

07.00 น.               รับอรุณด้วยอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สดชื่นกับบรรยากาศยามเช้าริมทะเลท่าม

กลางอากาศอันบริสุทธิ์  อิสระให้คณะเล่นน้ำตามอัธยาศัย หรือ เดินเล่นบริเวณด้านหน้าที่พัก

09.00 น.               เก็บประสบการณ์  บันทึกความประทับใจ  จัดเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือ

ปากบารา โดยเรือสปีดโบ๊ท

S__647242

11.00 น.               คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา  อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน(9)

13.00 น.              เดินทางสู่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แวะนมัสการองค์พระธาตุไชยา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอณาจักรศรีวิชัย

18.00 น.              รับประทานอาหารเย็น(10) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า                   กรุงเทพฯ 

05.00 น.             กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

***********************

หมายเหตุ             โปรแกรมการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ  ติดต่อสอบถาม

อัตรานี้รวม            – ค่ารถ     – ค่าเรือท่องทะเล         - ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องแอร์)         

- ค่าอาหาร 10 มื้อ                  –  ค่ามัคคุเทศก์            – ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

-  ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติจ่ายตามจริง ณ สถานที่เรียกเก็บ)***

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม        *ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

*ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง

- มัดจำ 2,000 บาท / ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน

   ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 30 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ จะจัดการเดินทางโดยรถตู้ VIP

กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>