เที่ยวทุ่งทานตะวัน ชมเขื่อนป่าสัก เข้าฟาร์มโคนม

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
ถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันที่บานสะพรั่ง ชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ไร่องุ่นปภัสรา ฟาร์มโคนมไทย

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-C7

ถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันที่บานสะพรั่ง ชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  ชมการแสดงวิถีชืวิตคาวบอยที่ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค

เดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – ทุ่งทานตะวัน – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – ไร่องุ่นปภัสรา – ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค                           

07.00 น.                  พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ. จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดินทางโดยรถตู้ VIP มุ่งหน้าสู่  สระบุรี รับประทานอาหารเช้า(1)(แบบกล่อง) และ เครื่องดื่ม สนุกสนานกับมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

08.30 น.                  นำท่านชม  ทุ่งทานตะวัน  ในบรรยากาศตอนเช้าที่อากาศแจ่มใส และถ่ายรูปกับคนที่ท่านรักในไร่ทานตะวันอันแสนโรแมนติค และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน เช่น น้ำผึ้งจากทานตะวัน เมล็ดทานตะวันคั่วแห้ง

ทุ่งทานตะวัน

ทุ่งทานตะวัน

10.00 น.                  นำท่านสู่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย นำท่านนั่งรถรางชมเขื่อนบนสันเขื่อนซึ่งยาวหลายกิโล ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย  และแวะไปกราบพระ…ที่ท้ายเขื่อน

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ห้องอาหาร

13.00 น.                  นำท่านไปยัง ไร่องุ่นปภัสรา  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  สำหรับการพักผ่อนแบบครบวงจรทั้งบรรยากาศที่ผ่อนคลายในการเยี่ยมชมเรือนองุ่น  หรือทำ  กิจกรรมที่สนุก ๆ กับ ม้า และ นกกระจอกเทศ และเมื่อหิวก็มีร้านอาหาร ที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ของไร่องุ่น หรือจะจิบกาแฟ รับลมเย็นริมทุ่งก็มีความสุขไปอีกแบบ

ไร่องุ่นปภัสรา

ไร่องุ่นปภัสรา

14.30 น.                  นำท่านไปยัง  ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งที่ให้การเรียนรู้ด้านโคนมอย่างครบวงจรสำหรับประชาชน   และสถานที่แห่งนี้ยังถือเป็นประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย   กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสในการเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ได้แก่ การนั่งรถพ่วงชมทุ่งหญ้ากับฝูงโคนม ชมวีดีทัศน์ประวัติ อ.ส.ค. ชมการสาธิตรีดนม ทดลองรีดนม ชมพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค ป้อนนมให้ลูกโค บรรยายการเลี้ยงโคครบวงจร การทำอาหารหมักสำหรับโค การแสดงวิถีชีวิตคาวบอย เช่น การบ่วงบาศโค การบังคับโค ชมแปลงสาธิตหญ้าอาหารโคกว่า 35 ชนิดและชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในทุกขั้นตอน

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

17.00 น.                  เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

****************************

อัตราค่าบริการ  ติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม  – ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง  - ค่าอาหาร 2 มื้อ  - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ

- มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง  - ค่าของว่างขนมขบเคี้ยว , น้ำดื่ม  - ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  – ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  – ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง  – ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

สิ่งที่ควรนำไปด้วย                แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

หมายเหตุ                โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>