โปรฯรับร้อน เที่ยวกระบี่ สัมผัสทะเลแหวก ตื่นตากับ สระมรกต น้ำตกร้อน

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
เที่ยวกระบี่ สัมผัสทะเลแหวก ทรายสวย น้ำใส ตืนตากับ สระมรกต น้ำตกร้อน

เที่ยวกระบี่ สัมผัสทะเลแหวก ทรายสวย น้ำใส ตืนตากับ สระมรกต น้ำตกร้อน

ไม่ไปไม่ได้แล้ว…บินนกแอร์ เหลือเชื่อ!!! 

การเดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง  

วันแรก                   กรุงเทพฯ – กระบี่ – สระมรกต – น้ำตกร้อน                                                

08.00 น.              คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

10.10 น.             เหินฟ้าสู่จังหวัดกระบี่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7910

11.30 น.               ถึงจังหวัดกระบี่ เก็บสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทางสู่ร้านอาหาร

12.30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ ห้องอาหาร

14.00 น.               นำทุกท่านเดินทางสู่ สระมรกต สระน้ำใสสวยสีมรกตใจกลางป่า ที่เกิดจากธารน้ำอุ่นของผืนป่าเขานอจูจี้

และไปเล่นน้ำกันต่อที่ น้ำตกร้อน แช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพกับสายน้ำแร่ ในอ่างอาบน้ำธรรมชาติที่อยู่ในดงเงาไม้อันแสนจะร่มรื่น สลับกับเล่นน้ำในธารน้ำเย็นด้านล่าง

สระมรกต

สระมรกต

น้ำตกร้อน

น้ำตกร้อน

17.00น.                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมกระบี่ ลาพลาญ่า,โรงแรมกระบี่เฮอริเทจ หรือเทียบเท่า

18.00น.                รับประทานอาหารเย็น(2) ณ ร้านอาหาร  เชิญทุกท่านพักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง                         ท่องทะเลกระบี่ – ทะเลแหวก – เกาะสี่ ดำน้ำดูปะการัง – ถ้ำพระนาง – อ่าวไร่เลย์ตะวันออก

07.00 น.                           รับประทานอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.                           ออกเดินทางสู่ท่าเรือ

09.00 น.               ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็นๆ

09.30 น.               นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชม ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้

ถ้ำพระนาง

ถ้ำพระนาง

10.30 น.               นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล

ทะเลแหวก

ทะเลแหวก

11.00 น.               ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมื่อน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

11.15 น.               นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีมากมาย

12.00 น.               นำท่านขึ้น เกาะปอดะ บริการ อาหารกลางวันแบบปิกนิก(4) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย

14.00 น.               เดินทางกลับที่พัก โรงแรมกระบี่ ลาพลาญ่า,โรงแรมกระบี่เฮอริเทจ หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.               รับประทานอาหารเย็น ณ  ร้านอาหาร  (5)  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม              ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง – ป่าพรุ ท่าปอม คลองสองน้ำ  – วัดถ้ำเสือ –– กรุงเทพฯ

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) หลังอาหารเก็บสัมภาระเตรียมตัวออกเดินทาง

09.00 น.               นำท่านชมเมืองกระบี่ เมืองเล็ก ๆ แห่งความสงบสุข “ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ” ชม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.กระบี่ (ศูนย์ปลานีโม) ชมสถานที่เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนเพื่อ ศึกษาและอนุรักษ์ไว้ครบทุกสายพันธุ์ เช่นปลาการ์ตูนส้มขาว , ปลาการ์ตูนอินเดียแดง ชมพันธุ์ปลาทะเล นานาชนิดที่หาชมได้ยากป่าพรุ ท่าปอม คลองสองน้ำ (Unseen in Thailand ) ธารน้ำสองรสไหลสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน ระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเล เกิดเป็นระบบนิเวศก์ที่แปลกที่พันธุ์ไม้ 2 น้ำมาอยู่รวมกันได้ ชมธรรมชาติที่ยัง บริสุทธิ์และสวยงามเชิญทุกท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ท่าปอมคลองสองน้ำ

ท่าปอมคลองสองน้ำ

12.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.                           วัดถ้ำเสือ วัดชื่อดังของเมืองกระบี่กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าจาก 9 ประเทศ ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ จากทั่วภาคใต้ เช่นรูปหล่อเกจิอาจารย์ชื่อดังต่าง ๆ พระ พุทธาจารย์โต พรหมรังสี , หลวงปู่ทวด ชมเจ้าแม่กวนอิมที่มี่พระพักต์ที่สวยที่สุดในภาคใต้

วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ

16.00น.                 นำท่านหาซื้อของฝากจากเมืองกระบี่ หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินกระบี่

19.05น.                เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7921

20.25น.                 กลับถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย  ยาประจำตัวท่าน  ชุดลงเล่นน้ำทะเล (ควรเป็นเสื้อยืดแขนยาวไม่อมน้ำ เพื่อป้องกันแดด)

รองเท้าสวมสบาย รองเท้าแตะ ครีมกันแดด โลชั่นทาผิว  กล้องถ่ายรูป และของใช้จำเป็นอื่น

อัตราค่าบริการ ติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม        

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – กระบี่ – กรุงเทพฯ          

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าที่พักที่ กระบี่ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )

- ค่าอาหารตามโปรแกรม

- ค่าเรือนำเที่ยวทะเลกระบี่ 4 เกาะ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ

- ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.

- ค่าประกันการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

*ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

*ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

*ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

หมายเหตุ             รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหมู่คณะ เวลา ระยะทาง ธรรมชาติทั้งนี้ยังคงรักษามาตรฐานในการบริการ เพื่อให้ท่านเกิดความสุขในการท่องเที่ยว

เงื่อนไขการจอง                   – มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>