1 ปีมีเพียงครั้งเดียว นมัสการรอยระพุทธบาท ณ เขาคิชกูฏ จันทบุรี

ราคาทัวร์ : 888.-

วันที่ : โปรดสอบถาม
นมัสการรอยพระพุทธบาท ณ เขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี เสริมศิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2557 ซึ่งจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนขึ้นไปไหว้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

รายละเอียดไฮไลท์ : PHD-E1

นมัสการรอยพระพุทธบาท ณ เขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี เสริมศิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2557

เดินทาง  :โปรดสอบถาม

 

โปรแกรม    กรุงเทพฯ – จันทบุรี – เขาคิชกูฏ – กรุงเทพฯ

06.00 น.         สมาชิกพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัทพับบลิคฮอลิเดย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

07.00 น.         ออกเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมบริการอาหารเช้า(1)(แบบกล่อง) พร้อมเครื่องดื่ม สนุกสนานกับทีมงานมัคคุเทศก์ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

10.30 น.         เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏ เปลี่ยนรถเป็นรถกระบะ 4 WD เพื่อเดินทางขึ้นเขา ระยะทาง 8 กิโลเมตร (เปลี่ยนรถ 2 จุด) จากนั้นเดินเท้าระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ บนยอดเขาพลวง และยังได้ชมหินลูกพระบาท หินกลมก้อนใหญ่ที่ตั้งตระหง่านริมหน้าผา นอกจากนั้นท่านยังได้เห็น ศิลาเจดีย์ ถ้ำฤาษี ลานแข่งรถพระอินทร์ หินที่มีรูปร่างคล้ายเต่าและช้างขนาดยักษ์  (เวลาเดินทางขึ้นยอดเขา กรุณาเดินไปเป็นหมู่คณะ กลุ่มละ 2-3 ท่านขึ้นไป)   อิสระอาหารกลางวัน

17.00 น.         สมาชิกทุกท่านลงมา ณ จุดนัดพบเชิญทุกท่านทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย  จากนั้นเชิญท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย บริเวณด้านหน้าของวัด

18.00 น.         ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19.00 น.         แวะให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากคนทางบ้าน หลังจากนั้นออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

21.00 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ อิ่มบุญและประทับใจ

@@@@@@@@@@@@

หมายเหตุ             โปรแกรมนี้ไม่เหมาะ กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี และผู้ใหญ่ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ          PROMOTION!!!               ราคาท่านละ            888            บาท         

อัตรานี้รวม            – รถตู้ปรับอากาศ VIP  ตลอดการเดินทาง                        – ค่าอาหาร 1 มื้อ

                                - ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานดูแลตลอดการเดินทาง            – ประกันอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม       - ค่ารถกระบะ 4WD ขึ้นยอดเขา (ขาขึ้น 100 บาท / ท่าน ขาลง 100 บาท / ท่าน)   - ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกจากรายการ

- ค่าภาษี VAT 7%  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย   – ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

เงื่อนไขการจอง    – ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ก่อนวันเดินทาง 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินแล้ว พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอยกเลิกการเดินทาง

 

ข้อควรปฏิบัติในการขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท

1.โปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ในการไปนมัสการรอยพระพุทธบาท

2.ลงจากรถแล้วให้ไปซื้อเครื่องสักการะก่อน แล้วค่อยไปซื้อตั๋วรถขึ้นเขา

3.การต่อรถส่วนที่สอง เมื่อลงจากรถแล้วให้ไปซื้อตั๋วก่อน แล้วค่อยไปไหว้พระ หรือขึ้นไปไหว้พระข้างบนก่อน

แล้วขาลงค่อยมาไหว้

4.พยายามไหว้จุดใหญ่ๆก่อน แล้วขึ้นไปให้ถึงรอยพระพุทธบาทก่อน แล้วค่อยๆลงมาไหว้จุดอื่น

จุดที่ 1 วัดหลวง ( พระบาทหลวงเขาคิชกูฏ )

จุดที่ 2 ไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๙ องค์ บนศาลา ปิดทองรูปใด ขอพรบารมีรูปนั้นให้ครบ ๙ ครั้ง ครับ

จุดที่ 3 จุดธูป เทียน หน้าห้องกระจก ตั้งสัจจะอธิฐานขอในสิ่งที่เราต้องการ ต่อหน้าสังขาร พระครูพุทธบทบริบาล

(หลวงพ่อนัง)

จุดที่ 4 ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้เป็นสิริมงคลก่อนขึ้นเขา

จุดที่ 5 ตั้งจิตอธิฐาน ขอพรจากพระอภิบาลมงคล พุทธไสยาสน์

จุดที่ 6 ไหว้พระเจดีย์กลางเขา (บริเวณจุดเปลี่ยนรถ)

จุดที่ 7 ไหว้พระสีวลี จุดที่สิ้นสุดการเดินทางด้วยรถ

จุดที่ 8 ไหว้พระนอนหิน

จุดที่ 9 รอยพระพุทธบาท ก่อนอธิฐานขอให้ทำจิตให้เป็นสมาธิก่อน แล้วอารธนาบารมีในอดีตและปัจจุบันที่ทำให้มาบังเกิดในอนาคตเบื้องหน้าของข้าพเจ้า และอธิษฐานขอในสิ่งที่เราตั้งใจ กลับลงมาให้ขึ้นศาลากราบลา หลวงพ่อนัง พระครูพุทธบทบริบาล ขอบารมีที่ท่านได้บำเพ็ญมาช่วยให้เราได้พบความสำเร็จตามความต้องการ

เครื่องสักการะบูชา  (1) ธูป 1 มัดเล็ก (2) เทียน 1 ห่อ (3) ทอง 1 ห่อใหญ่ (4) ดอกไม้ 1 ถุง (5) พลอยตามวันเกิด (6) ผ้าสามสี

สามารถไปซื้อที่วัดได้ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>