สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต

คำชะโนด สังคม เชียงคาน

Pro 03 61 Domastic คำชะโนด

รายละเอียดการเดินทาง มิ.ย. – ก.ย. 61 NOK AIR / LION AIR / AIR ASIA วันแรก กรุงเทพฯ – อุดรธานี – คำชะโนด – วัดพระธาตุบังพวน – วัดผาตากเสื้อ – อ.สังคม 04.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทพับบลิค

อุบลราชธานี ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี

ในประเทศ ไม่มีวันที่_180605_0015

รายละเอียดการเดินทาง มิ.ย. – ตุลาคม 61 วันแรก กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – ช่องเม็ก – ปราสาทวัดภู 04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง 06.10 น เหินฟ้าสู่อุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9312 07.15 น. ถึงสนามบินจังหวัดอุบล รถตู้ปรับอากาศรอรับท่านออกเดินทาง รับประทานอาหารเช้า(1)(กล่อง) ออกเดินทาง สู่ด่านชายแดน ช่องเม็ก ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ข้ามด่านเข้าสู่ ดินแดนลาวใต้ หลังจากนั้นขึ้นรถคันเดิมมุ่งตรงสู่เมืองปากเซ

สิบสองปันนา

ในประเทศ ไม่มีวันที่_180605_0009

รายละเอียดการเดินทาง 4 วัน 3 คืน วันแรก กรุงเทพฯ – เชียงราย – เชียงของ - บ่อเต็น – บ่อหาน – เชียงรุ้ง (- /L /D) 06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง 07.30น. เหินฟ้าสู่เชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8714 08.45น. ถึงสนามบิน เชียงราย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ

กระบี่ 3 วัน 2 คืน

ในประเทศ ไม่มีวันที่_180605_0011

รายละเอียดการเดินทาง วันที่ มิ.ย. – ก.ย. 61 วันแรก กรุงเทพฯ – กระบี่ – สระมรกต – น้ำตกร้อน 05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชียโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ 06.40 น. เหินฟ้าสู่จังหวัดกระบี่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7910 07.45 น. ถึงจังหวัดกระบี่ รถตู้รอรับท่าน เก็บสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศออกเดินทาง นำท่านรับประทานอาหารเช้า(ติ่มซำ)(1)หลังอาหารออกเดินทาง สู่ อ.คลองท่อม 12.00 น.

ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ในประเทศ ไม่มีวันที่_180605_0005

รายละเอียดการเดินทาง พ.ค. – ก.ย. 61 วันแรก กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – พระผุด – อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร – เกาะไข่ 04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ 06.10 น. เหินฟ้าสู่จังหวัดภูเก็ตโดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD7510 07.30 น. ถึงจังหวัดภูเก็ตเก็บสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทาง พาทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปที่มีความสำคัญของจังหวัด ภูเก็ตอีกองค์หนึ่งคือพระผุดที่วัดพระทองเป็น พระพุทธรูป ที่สร้างไว้เพียงครึ่งองค์และมีประวัติที่น่าสนใจ 10.00น. นำท่านกราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นวีรสตรีไทยที่ป้องกันเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกได้ใน

สงขลา พัทลุง ปัตตานี 3 วัน 2 คืน

ในประเทศ ไม่มีวันที่_180605_0017

กำหนดการเดินทาง พ.ค 60 – ก.ย. 61 NOK AIR / LION AIR วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – เกาะยอ – วัดพะโค๊ะ – หาดทองรีสอร์ท ( -L-D ) 07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร 09.20 น.

วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

ในประเทศ ไม่มีวันที่_180605_0020

กำหนดการเดินทาง NOK AIR / LION AIR วันแรก กรุงเทพฯ – อุดร – หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง 04.30 น. พร้อมกันสนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 05.55 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบินที่ DD9200 (05.55-07.00) 07.00 น. ถึงสนามบินอุดรนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ นำท่านรับประทานอาหารเช้า

แห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี

Pro 04 61 Domastic_อุบล พรรษา

รายละเอียดการเดินทาง วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561 (เข้าพรรษา) วันแรก กรุงเทพฯ – อุบล – ผาแต้ม – เสาเฉลียง – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – เวียนเทียน (B/L/D) 04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ในประเทศ ประตู 14 เคาน์เตอร์ สาย การบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ 06.10 น. เหินฟ้าสู่ จ.อุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9312

อุดร ทะเลบัวแดง สังคม เชียงคาน

แก้เดือน ภายในประเทศ_180125_0025

“Dream Destinations” กาลครั้งหนึ่ง…ต้องไปดินแดนแห่งฝัน สักครั้งแล้วคุณจะหลงรักทะเลบัวแดง เที่ยวสังคม เมืองเชียงคานชมฟูจิเมืองไทย ล่องเรือชมอาทิตย์ตก ดูนกอาบน้ำ รายละเอียดการเดินทาง                                                              NOK AIR /LION AIR วันแรก          กรุงเทพฯ – อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – วัดพระธาตุบังพวน – วัดผาตากเสื้อ – อ.สังคม 04.30 น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์

เชียงราย ม่วนใจ๋ ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน

แก้ ในประเทศ โซน N_180605_0002

รายละเอียดการเดินทาง PHD-N8F วันแรก กรุงเทพฯ – เชียงราย – น้ำตกภูซาง – ผาตั้ง – ภูชี้ฟ้า 05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าทีคอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ 07.30 น. เหินฟ้าสู่ จ.เชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8714 08.45 น. ถึงเชียงรายเปลี่ยนขึ้นรถปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ