สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต

สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน

12panna_311018_1040x1040

รายละเอียดการเดินทาง                                                                                              4 วัน 3 คืน วันแรก         กรุงเทพฯ – เชียงราย – เชียงของ          – บ่อเต็น – บ่อหาน – เชียงรุ้ง             (- /L /D) 06.00 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 10 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย                    โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง 07.30น.        เหินฟ้าสู่เชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ FD3603 09.15 

มาเลเซีย สิงค์โปร์ 5 วัน 4 คืน

สิงคโปร-มาเล

กำหนดการเดินทาง  ตุลาคม – ธันวานคม 61                                        วันแรก      กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง – วัดเขาเต่า – ปีนังฮิลล์                                      ( -L-D ) 06.00 น.   

คำชะโนด สังคม เชียงคาน

Kumchanod_1200x900_20per

รายละเอียดการเดินทาง ต.ค – ธ.ค 61    PHD-NE2F                                                                                      วันแรก         กรุงเทพฯ – อุดรธานี – คำชะโนด – วัดพระธาตุบังพวน – วัดผาตากเสื้อ – อ.สังคม 04.30 น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 05.55 น.       ออกเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบินที่

อุบลราชธานี ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี 3 วัน 2 คืน

ในประเทศ ไม่มีวันที่_180605_0015

รายละเอียดการเดินทาง มิ.ย. – ตุลาคม 61 วันแรก      กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – ช่องเม็ก – ปราสาทวัดภู 04.30 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง 06.10 น.      เหินฟ้าสู่อุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9312 07.15 น.      ถึงสนามบินจังหวัดอุบล รถตู้ปรับอากาศรอรับท่านออกเดินทาง รับประทานอาหารเช้า(1)(กล่อง)

กระบี่ 3 วัน 2 คืน

ในประเทศ ไม่มีวันที่_180605_0011

รายละเอียดการเดินทาง วันที่ มิ.ย. – ก.ย. 61 วันแรก กรุงเทพฯ – กระบี่ – สระมรกต – น้ำตกร้อน 05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชียโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ 06.40 น. เหินฟ้าสู่จังหวัดกระบี่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7910 07.45 น. ถึงจังหวัดกระบี่ รถตู้รอรับท่าน เก็บสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศออกเดินทาง นำท่านรับประทานอาหารเช้า(ติ่มซำ)(1)หลังอาหารออกเดินทาง สู่ อ.คลองท่อม 12.00 น.

ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ในประเทศ ไม่มีวันที่_180605_0005

รายละเอียดการเดินทาง พ.ค. – ก.ย. 61 วันแรก กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – พระผุด – อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร – เกาะไข่ 04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ 06.10 น. เหินฟ้าสู่จังหวัดภูเก็ตโดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD7510 07.30 น. ถึงจังหวัดภูเก็ตเก็บสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทาง พาทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปที่มีความสำคัญของจังหวัด ภูเก็ตอีกองค์หนึ่งคือพระผุดที่วัดพระทองเป็น พระพุทธรูป ที่สร้างไว้เพียงครึ่งองค์และมีประวัติที่น่าสนใจ 10.00น. นำท่านกราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นวีรสตรีไทยที่ป้องกันเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกได้ใน

สงขลา พัทลุง ปัตตานี 3 วัน 2 คืน

ในประเทศ ไม่มีวันที่_180605_0017

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 61                                        NOK AIR / LION AIR วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – เกาะยอ – วัดพะโค๊ะ – หาดทองรีสอร์ท (

วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

ในประเทศ ไม่มีวันที่_180605_0020

กำหนดการเดินทาง                                                                                     NOK AIR / LION AIR วันแรก         กรุงเทพฯ – อุดร – หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง 04.30 น.       พร้อมกันสนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 05.55 น.       ออกเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบินที่ DD9200(05.55-07.00) 07.00 น.       ถึงสนามบินอุดรนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ นำท่านรับประทานอาหารเช้า

แห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี

Pro 04 61 Domastic_อุบล พรรษา

รายละเอียดการเดินทาง วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561 (เข้าพรรษา) วันแรก  กรุงเทพฯ – อุบล – ผาแต้ม – เสาเฉลียง – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – เวียนเทียน  (B/L/D) 04.30 น.     คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ในประเทศ ประตู 14 เคาน์เตอร์ สาย การบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ 06.10 น.      เหินฟ้าสู่ จ.อุบลราชธานี โดยสายการบินกนแอร์

อุดร ทะเลบัวแดง สังคม เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

แก้ ในประเทศ โซน N_180605_0010

รายละเอียดการเดินทาง                                                                                       PHD-NE1F                                                                                      วันแรก          กรุงเทพฯ – อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – วัดพระธาตุบังพวน – วัดผาตากเสื้อ – อ.สังคม 04.30 น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 05.55 น.       ออกเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบินที่ DD9200 07.00 น.       ถึงสนามบินจังหวัดอุดรธานี