“Dream Destinations” ปาย อ่างขาง ม่อนแจ่ม

Print |

ราคาทัวร์ : 7,999.-

วันที่ : เดือนตุลาคม 59 วันที่ 9–11 , 16-18 , 23-25 เดือนพฤศจิกายน 59 วันที่ 6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 เดือน ธันวาคม 59 วันที่ 11-13 , 18-20 , 25–27 เดือน มกราคม 60 วันที่ 8-10 , 15-17 , 22-24 , 29-31 เดือน กุมภาพันธ์ 60 วันที่ 5-7 , 12-14 , 19-21 , 26-28
"Dream Destinations" กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป ดินแดนแห่งฝัน สักครั้งแล้วคุณจะหลงรัก...

สัมผัสเส้นทางธรรมชาติกันที่ ปาย อ่างขาง ดอยในฝันที่ท่านต้องไป ลุยดอยม่อนแจ่ม สัมผัสอากาศดี วิวสวย

Download :

“Dream Destinations” กาลครั้งหนึ่ง…ต้องไป ดินแดนแห่งฝัน สักครั้งแล้วคุณจะหลงรัก…

สัมผัสเส้นทางธรรมชาติกันที่ ปาย อ่างขาง ดอยในฝันที่ท่านต้องไป ลุยดอยม่อนแจ่ม สัมผัสอากาศดี วิวสวย

ไม่ไปไม่ได้แล้ว…บินนกแอร์ เหลือเชื่อ!!! รวมทุกอย่าง 7,999 บาท

รายละเอียดไฮไลท์: PHD-N1F

กำหนดการเดินทาง 

เดือนตุลาคม 59 วันที่ 9–11 , 16-18 , 23-25

เดือนพฤศจิกายน 59 วันที่ 6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29

เดือน ธันวาคม 59 วันที่ 11-13 , 18-20 , 25–27

เดือน มกราคม 60 วันที่ 8-10 , 15-17 , 22-24 , 29-31

เดือน กุมภาพันธ์ 60 วันที่ 5-7 , 12-14 , 19-21 , 26-28

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                   กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – สะพานปาย– วัดน้ำฮู – หมู่บ้านสันติชล – พระธาตุแม่เย็น 

04:30 น.               คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภาย ในประเทศ ชั้น 2 ประตู 3 เคาน์เตอร์ สาย  การบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่อง

เอกสารและสัมภาระ

06:05 น.               เหินฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8352                       

07.15น.                ถึงเชียงใหม่เปลี่ยนขึ้นรถตู้ปรับอากาศ รับประทานอาหาร (1) ออกเดินทางสู่ อ.ปาย

11.00 น.               นำชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า

สะพานประวัติศาสตร์ปาย

สะพานประวัติศาสตร์ปาย

12.00 น.               ถึงอ.ปายนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร

ไชบาน่าปายหลังอาหารให้ท่านชม COFFEE IN LOVE จุดชมวิวและถ่ายภาพยอดฮิตของเมืองปาย

14.00 น.               กราบหลวง พ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดที่ วัดน้ำฮู

วัดน้ำฮู

วัดน้ำฮู

15.00 น.               นำท่านชมความเป็นอยู่และชิมชาของชาวจีนฮ้อ ณ.หมู่บ้านสันติชลที่อพยพเข้ามาอยู่ในสมัยที่เจียงไคเช็ค

16.00 น.               กราบสักการะองค์พระธาตุแม่เย็น เป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยใดไม่ปรากฏ ตั้งอยู่บนเนินสูงและเมื่อขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุแม่เย็น จะมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปาย

17.00 น.               นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมไดมอนด์ปาย หรือ เทียบเท่า หลังจากนั้นให้ท่านได้เดิน สัมผัสกับเมืองปายยามค่ำคืน ที่สุดแสนโรแมน(อิสระอาหารเย็นกับหลากหลายของอร่อยบนถนนคนเดิน)ได้เวลากลับเข้าที่พักๆผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง               ปาย ห้วยน้ำดัง เชียงดาว – ดอยอ่างขาง

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า(3) หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

09.00 น.               นำท่านเดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง ชมความงดงามทะเลหมอกที่ลอยล่องอยู่ในทะเลแห่งขุนเขาและชมไอหมอกที่เกาะอยู่บนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.เชียงดาว

ห้วยน้ำดัง

ห้วยน้ำดัง

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

14.00น.                เดินทางถึง ดอยอ่างขาง เข้าCHECK IN ที่พักบนดอยอ่างขาง ณ อ่างข่างวิลล่า หรือเทียบเท่า เดินเล่นเที่ยวชมตลาดแม้วตลาดชาวเขาบนดอยอ่างขาง ชิมชาสัมผัสวิถิชีวิต ของชาวเขาบนดอยอ่างขาง เที่ยวชมสถานีเกษตรที่สูงโครงการหลวงดอยอ่างขาง เป็นสถานีเกษตรที่ทดลองปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาวนานา ชนิด

อ่างขาง

อ่างขาง

18.00น.                อิสระอาหารเย็น ดอยอ่างขาง หลังจากนั้นเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัยกับรรยากาศสบายๆกับดาวเต็มฟ้าที่หาไม่ได้จากในเมือง

วันที่สาม               ดอยอ่างขาง วัดบ้านเด่น  – ม่อนแจ่ม – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

05.00น.                 นำชมทัศนียภาพแสงแรกยามเช้า ทะเลหมอกที่รายล้อมเทือกเขาสูงต่ำ ที่ที่งดงามแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่จุดชมวิวบ้านขอบด้ง

08.00น.                รับประทานอาหารเช้า(5)บนดอยอ่างขาง หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง
11.00น.                นำชม  วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อวัด “หรีบุญเรือง”  เป็นวัดสวยที่สร้างขึ้นด้วยศิลปล้านนาประยุกต์ตั้งเด่นบนเนินเตี้ยๆเห็นได้แต่ไกล ภายใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือจึงเรียกกันว่า “วัดบ้านเด่น” เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปสถาปัตยกรรมไทยล้านนาและยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี ภายใน วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน มี อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์

12.00น.                รับประทานอาหารกลางวัน(6) ณ.ร้านอาหาร

14.00 น.               ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขาและเมฆหมอก สัมผัสความหนาวเย็น ณ.ดอยม่อนแจ่ม  สถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่องถ่ายรูปจุดชมวิวยอดฮิตแบบพานอราม่า 360องศาที่มีความสวยงามของธรรมชาติที่ลงตัว

ดอยม่อนแจ่ม

ดอยม่อนแจ่ม

15.00 น.               เยี่ยมชม สวนเอเดน พร้อมเลือกซื้อผลไม้สดจากไร่ และนำท่านหาซื้อของฝากร้านวนัสนันท์

18.00น.                รับประทานอาหารเย็น(7) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน

21.55น.                เหินฟ้าสู่ จ.กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์  เที่ยวบินที่ DD 8327                      

23.00น.                ถึงกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@

 

อัตราค่าบริการ      ผู้ใหญ่ และ เด็ก   ท่านละ    7,999  บาท

                                   พักเดี่ยวเพิ่ม       ท่านละ    1,800   บาท

              *** ต้องการเดินทางช่วง ศุกร์ , เสาร์  เพิ่มท่านละ 2,000  บาท***  

อัตราค่าบริการวม               – ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ                                            – ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม

- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 -3ท่าน)          – มัคคุเทศก์

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม                – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง                   – มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ             โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>