Tag Archives: พระบรมธาตุไชยา

ความเป็นมาประเพณีลอยกระทง

ลอยกระทง

ประวัติความเป็นมาประเพณีลอยกระทง ลอยกระทง (Loi Krathong Day) เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคม ลอยโคม ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์ เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ครั้นคนไทยรับนับถือพระพุทธศาสนา ก็ทำพิธียกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลอยโคมบูชาพระพุทธบาท ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ประเทศอินเดีย การลอยกระทง ตามสายน้ำนี้ นางนพมาศ

มหัศจรรย์ตรัง เกาะลังกาวี

langkawi

รายละเอียดไฮไลท์ PBD-S7 ท่องทะเลตรัง ดำน้ำชมปะการังที่เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ลอยตัวเข้าถ้ำมรกต 1 ใน UNSEEN ช้อปปิ้งจุใจที่เกาะลังกาวี กำหนดการเดินทาง  กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้ รายละเอียดการเดินทาง วันแรก              กรุงเทพฯ – ตรัง 18.00 น.                  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบด้านหน้าบริษัทพับบลิคฮอลิเดย์ เจ้าหน้าที่บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน 19.00 น.                  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  VIP 8 ล้อ 2 ชั้น บริการอาหารเย็น(1)(แบบกล่อง) และเครื่องดื่ม

เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง

หมู่เกาะอ่างทอง

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-S6 กราบหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคลชมหินตา หินยาย ดำน้ำชมปะการัง ที่หมู่เกาะอ่างทอง ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุด ณ ยอดเขาวัวตาหลับ นมัสการพระธาตุไชยา ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สร้างในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยมีอายุกว่า 1,200 ปี ชมสุดยอดส้วมของเมืองไทย จากการชนะเลิศการประกวด ณ สวนนายดำ กำหนดการเดินทาง โปรดสอบถาม กรุ๊ปเหมาเลือกวันเดินทางได้ รายละเอียดการเดินทาง วันแรก : กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี 06.00 น.                  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่บริษัท พับบลิค คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ 07.00 น.                  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่

กระบี่ หมู่เกาะพีพี เขื่อนเชี่ยวหลาน

เกาะพีพี

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-S3 ชมความงดงามของ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูด THE BEACH ดำน้ำชมปะการังที่ อ่าวโล๊ะซามะ สัมผัสสระน้ำกลางป่าเขานอจู้จี้ ที่มีสีเขียวดุจมรกต ชมเขื่อนรัชชประภา ล่องเรือ ชมภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ ท่ามกลางผืนน้ำสีเขียวที่ดูอบอุ่นเย็นสบายจนกลายเป็นที่กล่าวขานสมญานามว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองไทย เดินทาง โปรดสอบถาม กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้ รายละเอียดการเดินทาง วันแรก : กรุงเทพฯ – กระบี่ 18.00 น.                  สมาชิกพร้อมกันที่บริเวณด้านหน้าบริษัทพับบลิคฮอลิเดย์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านสมาชิกด้านสัมภาระ 19.00 น.                  ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ  พร้อมบริการอาหารเย็น(1) (แบบกล่อง)

หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

หาดใหญ่ไอซ์โดม

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-S1 ชม ตลาด น้ำคลองแห เป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ กราบหลวงปูทวด วัดพะโคะ เป็นวัดที่เก็บของสำคัญๆของหลวงปู่ตั้งแต่เกิดรวมทั้งแก้ว พญางู ที่คายไว้ให้หลวงปู่ตอนเป็นเด็ก ชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สักการะพระบรมธาตุไชยา องค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถาน ที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายานตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง ชมสุดยอดส้วมของเมืองไทย จากการชนะเลิศการประกวด ณ สวนนายดำ  กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้ รายละเอียดการเดินทาง วันแรก : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ 17.00 น.                  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ 18.00 น.