Tag Archives: สวนนายดำ

เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง

หมู่เกาะอ่างทอง

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-S6 กราบหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคลชมหินตา หินยาย ดำน้ำชมปะการัง ที่หมู่เกาะอ่างทอง ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุด ณ ยอดเขาวัวตาหลับ นมัสการพระธาตุไชยา ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สร้างในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยมีอายุกว่า 1,200 ปี ชมสุดยอดส้วมของเมืองไทย จากการชนะเลิศการประกวด ณ สวนนายดำ กำหนดการเดินทาง โปรดสอบถาม กรุ๊ปเหมาเลือกวันเดินทางได้ รายละเอียดการเดินทาง วันแรก : กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี 06.00 น.                  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่บริษัท พับบลิค คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ 07.00 น.                  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่

ท่องทะเลตรัง เที่ยวงานหาดใหญ่ไอซ์โดม ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย

ถ้ำมรกต

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-S5 ผจญภัยสนุกสนานกับการลอยตัวเข้าถ้ำ หนึ่งใน UNSEEN IN THAILAND ณ ถ้ำมรกต ชม มหัศจรรย์โลกน้ำแข็ง ยกฮาร์บิ้นสู่…Hatyai Ice Dom  สัมผัสความเย็นสุดขั้ว -15 องศา กับสุดยอดประติมากรรมโคมไฟน้ำแข็ง ล่องเรือ ชมภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ ท่ามกลางผืนน้ำสีเขียวที่ดูอบอุ่นเย็นสบายจนกลายเป็นที่กล่าวขานสมญานามว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองไทย กำหนดการเดินทาง โปรดสอบถาม กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้ กำหนดการเดินทาง วันแรก : กรุงเทพฯ – ตรัง 18.00 น.                  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ

หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

หาดใหญ่ไอซ์โดม

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-S1 ชม ตลาด น้ำคลองแห เป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ กราบหลวงปูทวด วัดพะโคะ เป็นวัดที่เก็บของสำคัญๆของหลวงปู่ตั้งแต่เกิดรวมทั้งแก้ว พญางู ที่คายไว้ให้หลวงปู่ตอนเป็นเด็ก ชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สักการะพระบรมธาตุไชยา องค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถาน ที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายานตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง ชมสุดยอดส้วมของเมืองไทย จากการชนะเลิศการประกวด ณ สวนนายดำ  กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้ รายละเอียดการเดินทาง วันแรก : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ 17.00 น.                  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ 18.00 น.